Meistä

Ravintola-alan menestyksen ytimessä on vahva ja motivoitunut henkilökunta. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi ja osaksi tiimiä, mikä näkyy muun muassa säännöllisessä palautteenannossa ja avoimessa kommunikaatiossa. Laadukas henkilöstöjohtaminen alkaa jo CMB:n rekrytointiprosessista. Panostamme työntekijöiden valintaan huolellisesti, etsien ammattilaisia, jotka jakavat intohimomme ravintola-alaa kohtaan ja jotka ovat valmiita kasvamaan kanssamme. Koulutamme uudet työntekijämme huolellisesti, varmistaen, että heillä on tarvittavat taidot ja tiedot palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilökuntamme ammatillinen kehittyminen on meille CMB Ravintoloissa keskeisessä asemassa: Tarjoamme työntekijöillemme esimerkiksi säännöllisiä koulutuksia ja työpajoja, jotka kattavat niin asiakaspalvelun kuin erikoisruokavalioiden tuntemuksen. Tämä ei ainoastaan paranna palvelun laatua, vaan myös lisää työntekijöidemme tyytyväisyyttä. Uskomme, että jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat avainasemassa niin yksilön kuin yrityksenkin kasvussa. Kannustamme henkilökuntaamme ottamaan vastuuta omasta urakehityksestään ja tarjoamme heille myös mahdollisuuksia edetä urallaan ravintolaryhmämme sisällä.

Asiakaspalvelun merkitys

Meillä tiedetään, että asiakaspalvelu on ravintola-alan sydän! Korostamme asiakaspalvelun tärkeyttä kaikessa toiminnassaan, ja tämä näkyy työntekijöidemme asenteessa ja ammattitaidossa. Koulutamme henkilökuntaamme ymmärtämään asiakaspalvelun merkityksen ja varmistamaan, että jokainen asiakaskohtaaminen on positiivinen ja unohtumaton. Asiakaspalvelun laatu heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta eri ravintoloidemme maineeseen, siksi panostammekin erityisesti siihen, että jokainen työntekijämme tuntee asiakaspalvelun periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Hyvinvoiva työyhteisö on tuottava ja innovatiivinen. Järjestämmekin säännöllisesti tiimipäiviä ja muita yhteisiä tapahtumia, jotka vahvistavat työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistavat rentoutumisen työn lomassa – tämä ei ainoastaan lisää työtyytyväisyyttä, vaan myös parantaa tiimin ja erilaisten persoonien välistä yhteistyötä. Henkilöstömme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja siksi olemme pyrkineet luomaan työpaikoillemme turvallisen ja kannustavan ilmapiirin. Työntekijöillämme on mahdollisuus antaa palautetta ja ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi, ja heidän äänensä kuuluu päätöksenteossa.

Lue lisää ja hae työkaveriksemme osoitteessa:

Hae Töitä