Vinkkejä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ravintola-alalla

Työskentely ravintola-alalla voi olla palkitsevaa, mutta myös haastavaa. Pitkät työpäivät ja kiireiset ruuhka-ajat vaativat henkilökunnalta paljon. CMB Ravintolat on sitoutunut työntekijöidensä hyvinvoinnin tukemiseen. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen on monitahoinen prosessi, joka alkaa jo työvuoron suunnittelusta. Joustavat työvuorot ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaansa auttavat työntekijöitä tasapainottamaan työ- ja yksityiselämäänsä.

Ravintola-alan työntekijöiden jaksamista tuetaan myös kattavalla perehdytyksellä ja jatkuvalla koulutuksella. CMB Ravintolat panostaa henkilöstönsä ammatilliseen kehittymiseen, mikä lisää työmotivaatiota ja työssä viihtymistä. Työyhteisön ilmapiiri on myös avainasemassa: kannustava ja positiivinen työympäristö luo pohjan työntekijöiden hyvinvoinnille. Meillä onkin säännöllisiä tiimipalavereita ja yhteisiä tapahtumia, jotka vahvistavat yhteishenkeä ja antavat henkilökunnalle mahdollisuuden rentoutua ja nauttia työkavereidensa seurasta.

Henkilöstön tukeminen ja kehittäminen

CMB Ravintolat ottaa henkilöstönsä hyvinvoinnin vakavasti. Työntekijöidemme ammattitaito ja pelisilmä ovat avainasemassa asiakaskokemuksen luomisessa. Tämän vuoksi tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä urallaan ja oppia uusia taitoja. Sisäiset koulutukset ja työpajat ovat osa jatkuvaa kehitystämme, ja ne auttavat työntekijöitämme pysymään ajan tasalla ravintola-alan uusimmista trendeistä ja parhaista käytännöistä.

Henkilökuntamme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja siksi tarjoamme myös työterveyshuollon palveluita ja tukea työssäjaksamiseen. Työntekijöillämme on pääsy työnohjaajien ja ammattilaisten apuun, mikäli he kokevat tarvitsevansa tukea työssään. Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen menestyksen kulmakivi, ja siksi panostamme jokaisen työntekijämme hyvinvointiin. Työsuhde-etujamme ovat kattavan työterveyshuollon lisäksi muun muassa Mielen huoli -palvelu, työkengät, hierontaetu sekä liikunta- ja kulttuurietu (300 €/vuosi).